Posted on

Friåkning eller skoterleder

En skoterled är en bana där det är fullt tillåtet att köra snöskoter. Leden är markerad med märken eller skyltar som talar om för skoterföraren vad som gäller. Här kan skoterförare vara trygga i vetskapen att de varken förstör mark eller stör någon. Viktigt att veta är att du som skoterförare har väjningsplikt mot eventuella fotgängare samt skidåkare på skoterleder även om de är leder för snöskotrar.

Under senare år har friåkning ökat i popularitet vilket innebär att snöskoterföraren kör utanför skoterleder i ospårad snö och med skotrar som är särskilt anpassade för detta. Friåkning ger många skoterförare en härlig känsla av frihet att kunna köra i orörd snö. Däremot anses friåkning av många vara en gråzon lagligt sett. Det saknas stöd i allemansrätten för skoterförare att få köra fritt överallt i naturen. I exempelvis Norrbotten är marken oreglerad vilket skapat problem. Andra nyttjare såsom skidåkare klagar numera på att det har blivit för många skoteråkare.

Det är därför viktigt att de skoterförare som ger sig ut i den orörda terrängen följer de regler och bestämmelser som gäller. Var också försiktig med att inte störa djur och fåglar i naturen och visa hänsyn till andra som vistas i naturen.