Posted on

Utrustning och säkerhet

Var noga med att ha korrekt utrustning och att se till den egna säkerheten när du kör snöskoter. Även om det inte finns lag för skoterförare eller passagerare att använda hjälm är det självklart rekommenderat eftersom det är en bra försäkring mot skallskador. Se även till att använda skydd för ögonen såsom skidglasögon eller visir, vilket även gäller för eventuell passagerare. Viktigt är att klä sig rätt för att skydda huvud, händer, fötter och kropp mot förfrysning vid kallt väder och kalla vindar. Det finns en del bra råd och tips för att få en trygg snöskotertur. Tänk på att även om isar är lätta att köra på kan de vara osäkra, tunna och luriga. Se till att vara utrustad med isdubbar om du kommer att köra på isar och ta med vindsäck samt spade för turer i fjällen.

Även om det är tillåtet att köra 70 km/tim bör föraren se till att inte köra fortare än vad han eller hon klarar av beroende på terräng. Vanligaste orsaker till olyckor med snöskotrar är kollisioner med stenar, stubbar eller annat som döljs av tjock snö. En vanlig orsak till olyckor är hög fart i kombination med alkohol. Samma regler gäller för skoterkörning som vid bilkörning när det gäller alkohol.