Posted on

Regler för snöskotrar

Precis som alla andra fordon gäller regler för snöskotrar även om de körs i terräng. Körning av snöskoter i naturen ingår inte i allemansrätten och det är därför inte alltid lagligt att köra på annans mark utan tillstånd kan behövas.

För att få köra en snöskoter ska marken vara ordentligt täckt med snö så att marken inte kommer till skada. Föraren av skotern måste ha körkort för snöskotern (”skoterkort”) och för att kunna ta ett skoterkort behöver du vara minst 16 år gammal.

Att köra en snöskoter i terrängen är motortrafik i naturen och högsta tillåtna hastigheten är 70 km/tim. Det kan dock finns lägre hastighetsgränser på vissa lokala platser. Trots att snöskotern är ett fordon får den inte köras på allmän väg och får endast köras korta sträckor om terrängen är för svår samt korsa en väg. Högsta tillåtna hastighet på allmän väg är endast 20 km/tim och när en skoter passerar en väg måste samtliga passagerare kliva av skotern (eller pulkan) och gå över vägen. Det är förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmark samt passera annans mark om det finns risk för skada på mark eller skog.

Ett gott råd är att köra på skoterlederna, där stör du minst och kör säkrast. En del skoterleder kan vara gemensamma skoter- och skidleder. Som skoterförare måste du alltid ta hänsyn till skidåkare samt andra som du kan komma att möta. Skoterleder är markerade med ledkryss samt märken eller skyltar som visar vad som gäller i fjällen.

Generellt anses det vara tillåtet att köra terrängfordon på mark som är väl täckt av snö under förutsättning att du inte stör, förstör eller bryter mot lagar samt förordningar.

Det finns förbud som skoterförare måste känna till som till exempel att det är förbjudet att köra för nära bebyggelse eller bostäder samt köra i skidanläggningar eller i deras närhet.