Posted on

Vad är en snöskoter?

Snöskotern är ett terrängfordon som utvecklats särskilt för att färdas genom ett vinterlandskap fyllt med snö. Fordonet har utrustats med skidor och band för att kunna klara en annars svårforcerad terräng i vinterförhållanden. Idag används snöskotern både av yrkesverksam personal samt vanliga människor för rekreation och att ta sig ut i naturen på ett enkelt sätt. Dagens rennäring skulle idag har oerhört svårt att klara sig utan snöskotern men också kraftbolagen behöver snöskotern för att kunna utföra sitt jobb. Det kan handla om allt från röjning av kraftledningsgatorna, besiktning samt reparation. Med hjälp av snöskotern klarar militär, polis samt naturbevakare av flera olika viktiga arbetsuppgifter.

I och med att snöskotern utvecklats använder många turistanläggningar i norra Sverige skotern för bland annat uthyrning samt guidade turer. Här finns hotell, butiker, stugbyar, bensinstationer och massor av fantastiska aktiviteter med snöskotrar vilket många turister från utlandet upptäckt. Även Svenskar älskar snöskotern och snöskoterkörning har vuxit starkt som hobby med stora möjligheter att delta i tävlingar både nationellt och internationellt.

I dag finns fina och bra skoterleder för snöskoterförare att köra på samt detaljerade nedladdningsbara kartor. Skotern är ett underbart enkelt och spännande sätt att ta sig ut i det vackra svenska vinterlandskapet. Det finns dock lagar och regler som måste följas men även respekt för både djur, fåglar, natur och andra som är ute i skogen såsom skidåkare. Att friköra en snöskoter lite överallt i naturen är inte lagligt eftersom körning av snöskoter inte ingår i allemansrätten. Det är viktigt att föraren har förarlicens, att föraren känner till och följer trafikregler samt andra regler och att föraren inte är störande eller förstör mark.

Eftersom snöskotern är ett terrängfordon krävs en del underhåll (precis som med alla andra fordon) för att fungera väl. Det innebär att skoterförare kontinuerligt och regelbundet bör ser efter snöskotern efter körning. Det kan innebära grovrensning av is från motorutrymmet, framvagnen samt tunneln så att länkarmar och stötdämpare inte fryser fast.

Det är rekommenderat för den som kör 100 till 150 mil per säsong att ge service till skotern minst 2 gånger per år. Eftersom en snöskoter utsätts för stora påfrestningar och slitage behöver stötdämpare, bultar, axlar och bogghjul ses över. Plastbeslag, styrstål och styrleder i framvagnen behöver regelbunden kontroll. Förgasarna i motorn behöver kunna fördela bränslet korrekt till cylindrarna och kan behöva justeras.

Snöskotern behöver förvaras på ett säkert och bra sätt när vintern är över. Se till att tvätta rent skotern, smörja chassit, ladda batteriet, byt olja, konservera bensinen samt skydda ytorna innan du sommarförvarar din skoter. Ju bättre du sköter om din skoter desto längre vill den vara en pålitlig och tuff maskin som kommer att ta dig igenom terräng i vintertid eller hjälpa dig vinna tävlingar.

Snöskotern har gått från en välbehövlig yrkesmaskin för yrkesverksamma i snöfyllda landskap till en spännande samt rolig sport och rekreationsmaskin. Framtiden för snöskotern är ljus och den växer i popularitet.